You are currently viewing สิ่งที่ไม่ควรใส่ไปในใบ resume

สิ่งที่ไม่ควรใส่ไปในใบ resume

  • Post author:
  • Post category:Blog

คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับใบ resume นั้นมันเป็นใบที่สามารถชี้ได้ว่าคุณนั้นน่าสนใจหรือไม่ดังนั้นการที่คุณต้องการจะมี resume ดีๆสักใบนึงคุณก็จำเป็นจะต้องศึกษากันทั้งนั้นและใบ resume นั้นก็เป็นใบที่จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณนั้นได้งาน ดังนั้นการที่จะเขียนแล้วทำให้คุณน่าสนใจนั้นคุณก็จำเป็นที่จะต้องลบบางสิ่งที่ไม่น่าสนใจออกมาดูเลยว่ามีอะไรบ้าง

สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง

คุณไม่จำเป็นจะต้องใส่อาชีพที่น่าสนใจของคุณเหลืออาชีพ ที่คุณทำมาก่อนโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนี้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นดูเหมือนยังขาดความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ดังนั้นใบ resume ที่ดีนั้นไม่ควรที่จะใส่มาถ้าคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง เราก็สามารถหาอาชีพที่เกี่ยวข้องมาใส่ได้

ข้อมูลส่วนตัว

คำว่าข้อมูลส่วนตัวในที่นี้คือหมายถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น คุณแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งมีลูกหรือไม่หรือมีกี่คนนับถือศาสนาอะไรชอบทำงานอะไร เป็นงานอดิเรกชอบกิจกรรมอะไรยามว่างน้ำหนักเท่าไหร่ ซึ่งต้องบอกหรือว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สมควรที่จะใส่ไป

ใช้ภาษาและคำพูดให้ถูกต้อง

คือต้องบอกก่อนว่าในข้อนี้นั้นบางครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ภาษา หรือคำพูดเพราะว่าการใช้คำเชื่อมการสะกดคำจำเป็นจะต้องแม่นยำ ควรตรวจทานดูให้เรียบร้อยเพราะว่าในบางครั้ง อาจจะใส่ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ดังนั้น resume ของคุณนั้นอาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นัก ถ้าคุณเขียนผิดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม

W88 เว็บ มั่นคง ปลอดภัย ไม่ผ่านเอเย่นต์ ( https://www.w88bet.me/ )